جدول قیمت

برنامه های قیمت گذاری انعطاف پذیر

ویرایش کنید
sassico pricing icon

پکیچ استارتر

۳۲۰تومان


 • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
 • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
 • سازنده تم
sassico pricing icon

پکیچ سازمانی

۵۲۰تومان


 • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
 • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
 • سازنده تم
 • سازنده
sassico pricing icon

پکیچ پرمیوم

۹۶۰تومان


 • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
 • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
 • سازنده تم
ویرایش کنید
sassico pricing icon

پریمیوم

۳۲۰تومان


 • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
 • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
 • سازنده تم
sassico pricing icon

رایگان

۰تومان


 • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
 • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
 • سازنده تم
 • سازنده
sassico pricing icon

بیزنس

۹۲۰تومان


 • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
 • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
 • سازنده تم

ما کار می کنیم

۲۵۰۰۰+ موفق ترین شرکت در جهان با اعتماد شرکت های جهان با اعتماد

برای بررسی رایگان نیازهای خود با ما تماس بگیرید